Regulamin
Dzisiaj jest 24.09.2022 23:09
Zapoznaj się z naszym regulaminem!
REGULAMIN

Decyzje w sprawie zasad nieobjętych regulaminem są podejmowane przed administrację serwera indywidualnie, lub w grupie.


1. Zasady podstawowe:

1.1. Zakaz działania na szkodę serwera.
1.2. Zakaz wykorzystywania błędów serwera.
1.3. Zakaz tworzenia multi-kont na serwerze.
1.4. Sprawy dotyczące odwołań/problemów/propozycji dotyczących serwera załatwiamy na forum, nie z administracją w prywatnej wiadomości.
1.5. Zakaz reklamowania konkurencji.
1.6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione czyny.
1.7. Jeśli zachodzi taka potrzeba, nałożona kara może dotyczyć również pozostałej części sieci, tj. forum i pozostałych serwerów.

2. Kultura:

2.1. Zakaz nadmiernego używania wulgarnego słownictwa.
2.2. Zakaz floodowania czatu.
2.3. Dłuższe rozmowy prywatne należy przeprowadzać pod komendą /msg, lub wejść na komunikator głosowy.
2.4. Na serwerze obowiązuje zakaz obrażania i prowokowania innych graczy. Należy pamiętać o zachowaniu netykiety.

3. Oszukiwanie:

3.1. W przypadku wykrycia przez administrację próby oszustwa przez danego gracza jest on zabierany do specjalnego pomieszczenia, gdzie poddaje się go weryfikacji.
3.2. Sprawdzanie odbywa się za pomocą jakiegokolwiek programu udostępniającego ekran.
3.3. Sprawdzana osoba ma zakaz opuszczania serwera i obowiązek bezkompromisowej współpracy z administratorem.

4. Taryfikator kar:

● Obrażanie/prowokowanie graczy - do 7 dni bana
● Działanie na szkodę serwera (griefing) - do 6 miesięcy bana
● Używanie wspomagaczy - 6 miesięcy bana
● Wykorzystywanie błędów gry/serwera - 6 miesięcy bana
● Niewykonywanie poleceń administratora - kick/do miesiąca bana