Hosting serwerów gier HostPlay.pl należy do firmy:

 

HostPlay Kacper Bigaś

NIP: 7393606541
REGON: 526183460
 

&1 SŁOWNIK

 

 1. Usługobiorca – osoba wykupująca usługi w naszej marce.

 

 1. Usługodawca – marka HostPlay.pl dostarczająca usługi w postaci serwerów gier multiplayer oraz głosowych.

 

 1. Administrator – Właściciel marki „hostplay.pl” osoba odpowiadająca za poprawną prace wszystkich usług jak i samej witryny marki. 

 

 1. Serwer gry – jest to wirtualna usługa będąca serwerem do danej gry wybranej przez usługobiorcę utrzymywana na naszych serwerach i obsługiwana przez nasz panel. 

 

 1. Umowa - zawierana w formie elektronicznej umowa z Usługobiorcą, na podstawie której Usługodawca będący marką „hostplay.pl” zobowiązuje się do utrzymywania usług na rzecz Usługobiorcy, a Usługobiorca zobowiązuje się do opłacania terminowo należności na rzecz Usługodawcy.

 

 1. Slot – miejsce na serwerze wykupionym przez Usługobiorcę dla jednego gracza.

 

 1. Bot – fikcyjny gracz.

 

 1. Serwer publiczny – serwer ogólnodostępny dla każdego gracza nie posiadający hasła dostępowego podczas wejścia na niego.

 

 1. Serwer prywatny – serwer ograniczony hasłem dostępu na stałe, mogą korzystać z niego gracze którzy znają hasło.

 

 1. Panel administracyjny – narzędzie służące do zarządzania usługami oferowanymi przez Usługodawcę.

 

 1. Cennik – spis wszystkich usług poddanych sprzedaży przez Usługodawcę dostępnych dla Usługobiorcy zawierający wszystkie ceny za usługi.

 

 1. Portfel – miejsce gromadzenia wszystkich wpłat środków, za które Usługobiorca może wykupić usługi świadczące przez Usługodawcę.

 

 1. Regulamin – Zawiera wszystkie warunki korzystania z usług marki „HostPlay.pl”, z którymi każdy usługobiorca powinien się zapoznać i je znać oraz być ich świadomy.

 

 1. Serwis - Mowa o portalu jakim jest www.hostplay.pl
$2 Ogólne postanowienia regulaminu
 1. Usługodawca i Administratorem serwisu „HostPlay.pl” jest firma HostPlay Kacper Bigaś

 

 1. Usługobiorcą jest każda osoba która założy konto w marce „HostPlay.pl” i wykupi usługę.

 

 1. Rejestracja konta oraz wykupienie usług świadczących przez Usługodawcę w marce „Hostplay.pl” jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą i wyrażeniem zgody na akceptacje poniższych postanowień regulaminu. 

 

 1. Niestosowanie się do punktów regulaminu może skutkować zablokowaniem świadczenia danej usługi przez Usługodawcę, bez prawa żadnych roszczeń ze strony Usługobiorcy. Zablokowana usługa może zostać wznowiona po porozumieniu obu stron.

 

 1. Poniższy regulamin przestawia ogólne zasady korzystania z serwisu „HostPlay.pl” i zobowiązuje każdego Usługobiorcę do przestrzegania jego punktów. 
$3 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Usługodawcy „HostPlay.pl”
 1. Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia regulaminu swojego usług przed zawarciem umowy z Usługobiorcą.

 

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług zamówionych i opłaconych przez Usługobiorcę przez okres na jaki została ona wykupiona.

 

 1. W przypadku gdy usługa wykupiona przez Usługobiorcę nie działa prawidłowo Usługodawca zobowiązany jest do przedłużenia usługi na okres adekwatny do straconego przez nieprawidłowo działającej usługi.

 

 1. Usługodawca pozwala zarządzać wykupioną usługą po przez panel znajdujący się na stronie głównej marki „HostPlay.pl”.

 

 1. Usługodawca instaluje serwery gier na podstawowym oprogramowaniu dostarczanym przez producenta gry. Jednakże pozwala na instalowanie wszelakich dodatków i udostępnia nie które z nich w panelu zarządzania. 

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uruchomienia usługi w ciągu 12h od zaksięgowania opłaty.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odpisania na każde zgłoszenie znajdujące się w panelu w ciągu 24h od momentu napisania przez Usługobiorcę.

 

 1. Strona HostPlay.pl ma prawo na przetwarzanie danych Usługobiorcy w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.12.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883).

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się pomóc każdemu Usługobiorcy w problemie z serwerem jeżeli zostanie dodane zgłoszenie w panelu z usterką.

 

 1. Hostplay.pl zwany Usługodawcą zapewnia poprawne działanie, konfiguracje oraz stabilność łącza, na którym stawia serwery. Jednak nie odpowiada za awarie występujące w serwerowni. 

 

 1. Usługodawca zapewnia stała cenę zamówienia w momencie zakupu jak i dalszych przedłużeń. (wyjątkiem są chwilowe promocje).

 

 1. Hostplay.pl zastrzega prawo do blokowania usług, które nadmiernie korzystają z parametrów maszyn.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć każda reklamacje zgłoszoną w panelu jak i na e-mail: bok@hostplay.pl w terminie do 14 dni roboczych.

 

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za udostępnione dane logowania do panelu Usługobiorcy i wykorzystanie ich przez osoby trzecie. (Administrator bez potwierdzenia zgodności danych konta z osobą zgłaszająca kradzież nie ma obowiązku zwrócenia dostępu do konta). 

 

 &4 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania treści regulaminu podanego przez Usługodawcę.

 

 1. Obowiązkowo każda usługa wykupiona przez Usługobiorcę powinna zawierać końcówkę Usługodawcy w nazwie na końcu „@ HostPlay.pl”, z wyjątkiem usług z wykupionym dodatkiem brak końcówki hostingu.

 

 1. Nazwa serwera nie może zawierać wulgaryzmów, wyrazów obrażających godność innych osób, a także zwrotów odbiegających od normy. 

 

 1. Usługobiorca powinien zarządzać swoim serwerem w taki sposób, aby działał on prawidłowo, Usługodawca nie jest odpowiedzialny za trzymane pliki na ftp serwerach gier oraz wynikające błędy z winy Usługobiorcy spowodowane błędną konfiguracją serwera lub wadliwym oprogramowaniem. 

 

 1. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzebę strony HostPlay.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.12.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 1. W przypadku posiadania serwera prywatnego Usługobiorca ma obowiązek zachować hasło dostępowe do serwera gry i ma zakaz usuwania go oraz udostępniania publicznie w nazwie serwera, forach społecznościowych, serwisach internetowych itp.

 

 1. Serwery oferowane przez „HostPlay.pl” są przeznaczone wyłącznie do rozgrywek on-line i zabrania się wykorzystywania ich w wszelki inny sposób.

 

 1. Zabrania się wgrywania botów i zapełniania nimi sloty serwerów gier tym samym obciążając maszynę przez fikcyjnych graczy.

 

 1. Zmiana parametrów serwera z ustalanych w ofercie np: „ticrate”, „sys_ticrate”, „max_fps”, „maxplayers” itp. Jest kategorycznie zabroniona, złamanie tej zasady grozi zablokowaniem lub usunięciem usługi bez roszczeń ze strony Usługobiorcy.

 

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę przed upłynięciem terminu ważności. W przypadku braku wpłaty, usługa zostanie zablokowana na okres 7 dni, a następnie trwale usunięta. 

 

 1. Zabrania się umieszczania na serwerze treści wulgarnych, obraźliwych oraz odbiegających od normy, a także naruszający dobre obyczaje.

 

 1. Zabrania się wgrywać pluginy na serwery cs:go, umożliwiające graczą korzystania z: darmowych skinów nie występujących domyślnie w grze, dodające obrazki rang czy profilów grup oraz żetonów które występują w tabeli wyników. 

 

 1. Zabrania się wykorzystywania bugów panelu w jakichkolwiek celech. Pozyskane przez bugi usługi lub wirtualną gotówke usługodawca może w każdej chwili odebrać. Wszystkie bugi należy zgłaszać do supportu. 
$5 Opłaty

 

 

 

 1. Wysokość opłaty jest ustalana na początku, kiedy Usługobiorca wybiera z cennika ofertę i zamawia z niej serwer. Opłata jest aktualna przez cały okres wynajmu usługi.

 

 1. Promocje okresowe nie są warunkiem dalszych przedłużeń usługi. (wyjątkiem są promocje stałe oraz ustalone odgórnie mówiące o aktywności również w przedłużeniach usług).

 

 1. Serwery są usługami okresowymi jeden pełen okres wynosi 31dni natomiast przedłużenia mogą składać się z paru okresów będących jego wielokrotnością.

 

 1. Na prośbę Usługobiorcy marka „HostPlay.pl” może wystawić Fakturę VAT dla firm lub paragon dla osob prywatnych, po uprzednim poinformowaniu na e-mail lub zgłoszenie w panelu. 

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług informując wcześniej o tym na stronie głównej marki oraz dokonuje zmiany w zakładce cennik. 

 

 1. Wszystkie opłaty za usługi są regulowane z portfela Usługobiorcy, gdzie wcześniej zgromadził wirtualne pieniądze. 

 

 1. Usługobiorcy nie przysługuje wypłata gotówki zgromadzonej w portfelu będącego w marce „HostPlay.pl”.

 

 1. Usługodawca nie odpowiada za wszelkie źle wykonane płatności, wszystkie zwroty i spory załatwiane są przez serwis prowadzący daną płatność.

 

 1. Wszystkie płatności sms premium obsługuje serwis Paybylink.pl, mogą być one realizowane tylko na terenie Polski oraz z polskich operatorów telefonii komórkowych.

 

 1. Wszystkie wpłaty z oferowanych przez nas metod płatności (paysafecard, przelewy online, przelew tradycyjny, sms premium oraz paypal), trafiają tylko i wyłącznie do portfela. 
$6 Zwroty
 1. Marka „HostPlay.pl” zastrzega sobie prawo do braku zwrotów za opłacone usługi oraz braku możliwości wypłaty środków z portfela Usługobiorcy.

 

 1. Każdy Usługobiorca może domagać się zwrotu kosztów za wykupioną usługę w przeciągu 14 dni od momentu zamówienia i opłacenia jej ( zwroty wykonywane są do portfela Usługobiorcy ).
&7 Awaria usługi
 1. Usługodawca jest zobowiązany do wyrównania straconej ważności usługi z jego powodu. 

 

 1. Problemy z usługami wynikającymi z winy samego Usługobiorcy nie zostaną w żaden sposób zrekompensowane. 

 

 1. Wszystkie problemy techniczne należy zgłaszać tylko i wyłącznie po przez zgłoszenie w panelu.
$8 Dane osobowe
 1. Usługodawca - administrator danych, na podstawie RODO w związku z UŚUDE ma prawo przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w celu korzystania z Usług (Konto, Zamówienie, Newsletter, Przeglądania treści), zgodnego z Regulaminem, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówiony Towar, a także w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

 1. Szczegóły przetwarzania danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich Danych Osobowych) - znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych Użytkownika. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług w ramach serwisu jak i sklepu. Usługodawca wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https).

 

 1. Usługodawca chroni Dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia Danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niekiedy niezbędne w celu świadczenia Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Użytkownika może być wykorzystywany przez Usługodawcę na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

 

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

 

 1. Usługodawca przyznaje prawo do bycia zapomnianym po przez usunięcie konta i wszelkich danych w serwisie. 
$9 Postanowienia końcowe regulaminu
 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady panujące w marce „HostPlay.pl” świadczącą usługi gamehostingowe, a złamanie któregoś z wyżej określonego punktu grozi zablokowaniem lub usunięciem usługi oraz brakiem roszczeń ze strony Usługobiorcy.

 

 1. Kontakt z marka „HostPlay.pl” można uzyskać za pomocą:

 

- email: bok@hostplay.pl

- formularza dostępnego na stronie

- bok

- połączenia telefonicznego (tylko osoby z wykupioną rozszerzoną pomocą techniczną)

 

 1. Usługobiorca oświadcza iż zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.12.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 1. Regulamin ten stanowi integralną część do umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą.

 

 1. Cała zawartość regulaminu jest aktywna i uznawana z dniem wprowadzenia go w życie.

 

 1. Każdy użytkownik marki „HostPlay.pl” zgadza się na otrzymywanie materiałów reklamowych i marketingowych oraz wykorzystywanie jego danych osobowych na potrzebę strony HostPlay.pl .

 

 1. Marka „HostPlay.pl” zastrzega sobie prawo do dobrowolnej zmiany każdego punktu z regulaminu oraz dodawania ich i modyfikowania według własnych uznań. O czym użytkownicy hostingu zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 1. Usługobiorca składający zamówienie tym samym oświadcza że zapoznał się z treścią regulaminu i będzie przestrzegał jego zasad oraz w pełni go akceptuje.

 

 1. Wszystkie sytuacje wyżej nie wymienione zostaną potraktowane według kodeksu cywilnego. 

 

 1. Regulamin został wdrożony w życie z dniem 1.07.2015r. i będzie obowiązywał aż do odwołania przez Usługodawcę.